• შეთავაზებები

  2022 წლის იანვარ-თებერვალში ქ. თბილისში ვარკეთილის მე-2-სა და ვაზინის საცხოვრებელ რაიონს შორის „ალფა დეველოპმენტის“ მიერ აშენებული 9 იდენტური საცხოვრებელი შენობისაგან შემდგარი კომპლექსის მე-4 ბლოკს ჩაუტარდა ენერგოაუდიტი

   

  რომელმაც გამოავლინა:

  - შენობის შემომზღუდი კონსტრუქციების თბური დანაკარგები მნიშვნელოვნად ნაკლებია ქვეყანაში გავრცებელ მშენებელობებთან შედარებით (38%-ით ნაკლები).

  - გათბობა/გაგრილებაზე მიიღწევა ენერგო რესურსის 30%-იანი დაზოგვა.

  - დაზოგილი ენერგია უზრუნველყოფს CO2-ის ემისიის წელიწადში 13 ტონით შემცირებას.

  *
  ** ენერგოაუდიტი ჩატარდა ბაზის ბანკიდან GGF TAF მწვანე საკონსულტაციო პროგრამის ფარგლებში მიღებული დაფინანსებით კომპანია ESCO-S-ის სპეციალისტების მიერ.